İsa Peygamber ve Onun Hakkında Bilgiler

İsa Peygamber ve Onun Hakkında Bilgiler

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

İslam: Allah’ın Doğal Dini

Allah’a Güvendiğimizde Ne Olur?

Müslümanlar, İslam’ın insanlığın doğal dini olduğuna ve zamanın başlangıcından beri var olduğuna inanırlar. İsa Peygamber ve Onun Hakkında Bilgiler

Cenab-ı Hak, peygamberleri vasıtasıyla ezelden beri yarattıklarıyla konuşmuştur.

Bu Peygamberler aracılığıyla gönderdiği mesajın aynı mesaj olduğu muhakkaktır.

Hayır, Müslümanlar tüm Peygamberler tarafından söylenen tek mesajın Allah’ın Birliği olduğuna inanırlar. Yani Allah’ın, eşi ve benzeri yoktur.

Öyleyse, Hıristiyanların ve Yahudilerin Allah hakkında konuşurken yalan söylediklerini mi söylüyoruz?

Hayır!

Müslümanlar, zaman içinde tüm Peygamberler tarafından ilan edilen bir mesajın ya tercüme yoluyla ya da bazılarının kasıtlı çabalarıyla çarpıtıldığına inanırlar. Ama asla kalıcı olmaları amaçlanmamıştır.

Hristiyanlık ve İslam Arasında İsa

Müslümanlık ve Hristiyanlık

Müslümanlık ve Hristiyanlık

Hz.Muhammed’in Şefkatini ve Merhametini Öğrenmek

Muhammed’e (s.a.v.) vahyedilen mesaj ise tüm insanlara ve tüm zamanlara yönelikti. Dolayısıyla, on dört yüz yıl önce ilk kez ortaya çıktığından beri tamamen değişmeden kalmıştır.

Bugün birçok insanın sahip olduğu sorun, iki bin yıldan fazla bir süredir belirli bir anlatı ile beslenmeleridir.

Hıristiyan sanatı, mimarisi, heykeltıraşlığı ve şiirinin tümü, Hazreti İsa’nın Beytüllahim’de bir ahırda doğan Allah’ın “oğlu” olduğu fikrini pekiştirdi ve insanlar bunu gerçek olarak kabul etmeye başladılar, tıpkı birçok insanın aynı Hazreti İsa’yı gerçek olarak kabul etmesi gibi. çarmıhta öldü.

Müslümanlar başka bir anlatıyı takip ederler. Kuran onlara Hazreti İsa’nın çarmıhta ölmediğini ve Allah2ın oğlu olmadığını söyler. İsa Peygamber ve Onun Hakkında Bilgiler

Doğumu Kur’an’da anlatılsa da, ilk Kilise tarafından inancını temsil etmek için birçokları arasından seçilen Hıristiyan İncili’nin versiyonlarında sahip olduğumuzdan farklıdır.

Saygılı Diyaloglar

O halde samimi Hıristiyanlarla konuşurken, onların gerçek olarak inandıkları şeyin mutlaka doğru olmadığını önermek için önce nezaket ve saygıyla başlamalıyız.

Müslümanlar olarak sahip olduğumuz en büyük cazibe akla hitap etmektir.

İslam, bir Allah olduğunu ve bu Allah’ın zamanın başlangıcından beri Yaratılışıyla konuştuğunu öğretir.

Bu Allah, dilediğini yapabilir ve Yaratılış planında O’nun yardım etmesi için başka hiç kimseye ihtiyacı yoktur.

Bu Allah’ın, insanları zamanın başlangıcında Adem ve Havva tarafından işlenen bir günahtan kurtarmak için çarmıhta ölmesi için dünyaya bir oğul göndermesi gerekmesi mantıklı değil . İsa Peygamber ve Onun Hakkında Bilgiler

Allah ne isterse yapabilir.

Adem ve Havva hikayesinin Müslüman versiyonunda, Adem ve Havva gerçekten de ayartılır ve günah işler, ancak affedilirler.

Onların soyundan gelenler, o ilk günahın suçunu sonsuza dek yanlarında taşımazlar. Böyle bir durumda İsa (a.s.) insanlığı kurtarmak için yeryüzüne inmiş olsa bile onları neyden kurtarırdı?

İslam Dini Zorlamaz!

İslamda Sabır

İslamda Sabır

 

Bakara / 45 sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Doğrusu namaz çok ağır ve çetin bir iştir. Ancak o, Allah’a duyduğu derin saygıdan kalbi ürperenlere ağır gelmez.

İslam çok basit. Müslümanlar olarak bunu çok karmaşık hale getirdik. İslam’ın , konuşan bir Allah olduğu mesajı, tüm insanların kalplerine doğrudan konuşur.

Allah’ın bir şeye sadece “Ol” demesi yeterlidir, o da oluverir. Ona yardım etmesi için bir oğula veya başka birine ihtiyacı yok. Bu çok makul ve mantıklı bir inançtır.

Diğer inançların samimi inananlarıyla konuşurken, Müslümanlar olarak onlara saygıyla yaklaşmamız ve çok nazikçe inandıklarına tekrar bakmalarını ve kendilerine inançlarının makul ve mantıklı olup olmadığını sormalarını önermemiz gerekiyor. İsa Peygamber ve Onun Hakkında Bilgiler

Daha da önemlisi, İslam’ın bir insanın olabileceğinin en iyisi olmasına yardımcı olduğunu kendi hayatımızın iyiliği ile onlara göstermeliyiz.

Gerçekten de, İslam’ın vahyin doluluğu olduğuna, daha önce olan her şeyi tamamladığına ve erkeklerin ve kadınların Yaratıcılarına yaklaşmaları için basit bir yol sunduğuna inanıyoruz. Elhamdulillah.

İsa Peygamber ve Onun Hakkında Bilgiler YAPILAN YORUMLAR