Müzik Dinlemek Caiz mi? İşte Bilmemiz Gerekenler

Müzik Dinlemek Caiz mi? İşte Bilmemiz Gerekenler

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...
  • Ana Sayfa
  • Kuran
  • Müzik Dinlemek Caiz mi? İşte Bilmemiz Gerekenler
Müzik Dinlemek Caiz mi İşte Bilmemiz Gerekenler

Müzik Dinlemek Caiz mi?

Dünyanın başlangıcından bu yana müzik sesleri kulaklarımızı çınlatmıştır. Sabahları güzelleştiren kuş cıvıltılarından, yürürken ayaklarımızın sesine kadar müzik, insanları hem birleştiren hem de bölen sosyal bir yapı olmuştur müzik. Müzik Dinlemek Caiz mi? İşte Bilmemiz Gerekenler

İslami gelenek ve inançların uygulanmasında , çoğumuz müzikle ilgili karışık görüşlere ve bölünmüş bakış açılarına sahibiz. Bazılarımız müziğin eğlence ve duygusal titreşimlere yönelik olduğuna inanırken, bazılarımız ise haram olarak algılıyor . İki farklı noktayı tartışmadan önce, öncelikle haramın gerçekte ne olduğunu derinlemesine inceleyeceğiz.

‘Haram’ı Anlamak

Arapça metinden türetilen haram , ‘yasak’ anlamına gelir. Kuran haramı, kişinin boyun eğmemesi gereken yasaklanmış eylemler olarak ifade eder. Referans olarak, bir fiilin haram olup olmadığına dayanak olarak kullanılan bir eylemdir.

“İnsanlardan öylesi vardır ki, bilmeden Allah yolundan saptırmak için sözün eğlencesini satın alır ve onu alaya alır. Bunlara alçaltıcı bir azap vardır.”

Bu geniş emirler düzeneği Allah’ın bu dünyaya koyduğu her şeyin bir nedeni olduğunu gösterir.

Müzik ve Müzik Aletleri Haram mı?

Bazı alimler, çalgı aletlerinin yasaklanması konusunda bu hadise atıfta bulundular.

Peygamberimiz (s.a.v.) “Ümmetimden bazı topluluklar (te’vil yoluyla) zina etmeyi, ipekli elbise giymeyi, içki içmeyi ve çalgılı eğlenceleri helâl sayacaklardır” Buhârî, Eşribe, 6; Ebu Davud, Libas, 6

Müzik dinlemek, dünyevi istekleri yasaklanmış fiilleri, alkollü içkilerin etkisini ve evlilik öncesi cinsel ilişki ile yakından ilgilidir. Günümüzde ise müzik, bir kişinin diğerini etkilemek ve ya da incitici sözler söylemek için etkili bir araç olmuştur . Müzik Dinlemek Caiz mi? İşte Bilmemiz Gerekenler

Müzik dinlemek haram mı

Müzik dinlemek haram mı

Müziği haram kabul eden alimlerin kuranı kerimden delil kabul ettikleri bir ayet şöyle buyurmaktadır:

“Ey iman etmiş olanlar; bir topluluk diğer topluluk ile alay etmesin. Belki de onlar, kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da kadınlarla. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi kendinizi ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü addır. Kim de tevbe etmezse; işte onlar zalimlerin kendileridir.” Hucurat suresi 11. ayet

Bu durum ise Alimlerin müziğin yasaklanması tezini güçlendiriyor. Ayrıca müzik seslerinin cezp ettiği vücut hareketlerinin de yasak olduğu dile getirilmektedir. Şarkı sözleri, temsil ettiği asıl mesaj üzerinde fazla düşünülmeden söylenilen küçük düşürücü, incitici sözler içerebilmektedir.

Şiddeti, cinsiyeti, uygunsuz mesajları ve kaba sözleri açıkça dile getiren müziğin, insanı Allah’ın kendisine emrettiklerini yerine getirmekten alıkoyduğu söylenir. Düğün ve bayram gibi etkinliklerde şarkı söylemek caiz olmakla beraber, alimler ise yasak ilişkileri teşvik eden şarkıları tasvip etmemektedirler.

Müzik Aletleri Haram mı?

Öte yandan, bazı alimler, müziğin veya müzik aletlerinin yasaklanmaması gerektiğine inanıyor. Onlara göre şarkı söylemeyi ve müziği yasaklanmış olan yeterli kanıt yoktur.

Müzik ve müzik aletlerinin, uygunsuz mesaj içermediği, günahkar davranışları sergilemediği veya bunlara teşvik etmediği ve insanı Allah’ın kurallarından uzaklaştırmadığı ve müddetçe caizdir. Bu ifade, müziğin ve müzik aletlerinin haram olmadığına kesin olarak inanan alimler tarafından vurgulanmaktadır .

Peygamberimizin bayramda iki kız çocuğunun şarkı söylemesine ve çalgı çalmasına izin verdiği bildirilmiştir .

Ayrıca neşid okumanın iyi olduğu söylenir, vokaller nefret, insanları kışkırtmadığı veya sizi Batı müziğine meyil ettirmediği, inancımızdan veya İslami görevlerinizden uzaklaştırmadığı sürece izin verilebilir .

Müzik Hakkınd aDaha Fazla Araştırmalar

  • İnsanlar arasında öyleleri vardır ki bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o âyetleri alay konusu etmek için eğlendirici sözler kullanırlar; işte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Lokman 6

 

Sahabelerden bazıları, İbn Abbas, İbn Mesud, Mücahid ve İkrime. İbn Mesud da yukarıdaki ayeti örnek vererek şöyle dediler: “Kendisinden başka ilah olmayan Allah’a yemin ederim ki, boş söz şarkı söylemektir.”

  • “Kişinin kalbinde ezgi sevgisi ile Kuran sevgisi bir araya gelmesin ki, biri diğerini kovmuş olmasın.” [İbn Teymiyye]
Müzik Dinlemek Caiz mi? İşte Bilmemiz Gerekenler YAPILAN YORUMLAR